133/456 M.2 Pimolrat,,
Bangbuatong, Nonthaburi, 11110 Tel.02-9279454 Fax.02-9279119

095-291-4565 (ระบบงานพื้น) , 087-519-7561(ระบบงานสื่อสารและความปลอดภัย)
mdengineeringandsupply@gmail.com

ห้องเย็น, ห้องผลิต & ห้องสะอาด

          บริษัทของเรา มีทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ ในการออกแบบและติดตั้ง ห้องเย็น ( Cold Storage ) ห้องผลิต ( Processing Room) และห้องสะอาด ( Clean Room) โดยโครงสร้างของห้องทำจากแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ( Sandwich Panel) ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในด้านความสะอาด และประหยัดพลังงาน

               

แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ( Sandwich Panel ) Download

  • ลักษณะทางกายภาพ

     - มีขนาดความกว้างของแผ่น 1.2 เมตร ความยาวเลือกได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

     - ผิวหน้าทั้งสองด้่านทำจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี เคลือบด้วยสีโพลีเอสเทอร์ผสมสาร CRP Anti - bacteria ของ Microban ความหนามีให้เลือกตั้งแต่ 0.4 - 0.6 มิลลิเมตร

     - แกนกลางแผ่นฉนวน ทำจากโพลีสไตรีนโฟม ( Polystyrene - Ps ) หรือโพลียูรีเทนโฟม ( Polyurethane - Pu )

  • คุณสมบัติเด่น

     - ติดตั้งง่ายสะดวกและรวดเร็ว

     - ง่ายต่อการทำความสะอาด เหมาะกับบริเวณที่ต้องการสุขอนามัยสูงเนื่องจากมีสาร CRP Anti - bacteria

     - ทนต่อสภาพอากาศและความชื้นได้ดีขึ้น

     -ช่วยในการประหยัดพลังงาน สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้สูงถึง 50 %

     - รองรับมาตราฐาน GMP , HACCP

                     

เครื่องทำความเย็น

     สามารถออกแบบและติดตั้งให้เหมาะสมกับอุณภูมิ และลักษณะของการใช้งาน โดยสามารถทำอุณภูมิได้ตั้งแต่ 25 องศาเซลเซียส จนถึง -40 องศาเซลเซียส ส่วนการระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์ มีให้เลือกทั้งการระบายความร้อนด้วยอากาศ ( Air Cooled ) และระบายความร้อนด้วยนํ้า ( Water Cooled )