133/456 M.2 Pimolrat,,
Bangbuatong, Nonthaburi, 11110 Tel.02-9279454 Fax.02-9279119

095-291-4565 (ระบบงานพื้น) , 087-519-7561(ระบบงานสื่อสารและความปลอดภัย)
mdengineeringandsupply@gmail.com

ระบบความปลอดภัย

 

         ในปัจจุบันถือเป็นระบบที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือน  อพาร์ทเมนท์ คอนโด โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษาฯ  เพราะลักษณะการใช้งานของระบบรักษาความปลอดภัยนั้น สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ Smartphone ทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ทันทีไม่ว่าจะอยุู่ที่ไหน ตลอด 24 ชม. จึงช่วยรักษาความปลอดภัย และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สิน

       โดยเราจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจากหลายแบรนด์ พร้อมทั้งมีบริการรับติดตั้งอีกด้วย

     - ระบบ CCTV

     - ระบบควบคุมการเข้า-ออก และระบบแจ้งเตือนการบุกรุก